• Indmeldelse

  Fordelen ved medlemskab er deltagelse i seminarer og kurser til reduceret pris. Du får endvidere tilsendt Newsletter to gange årligt.

 • Instituttets historie, formål og virke

  Instituttets formål er at fremme forskning og uddannelse inden for området personlighedsteori og psykopatologi. Formålet realiseres ved forskning, afholdelse af medlemsmøder, interne og eksterne kurser samt nationalt og internationalt samarbejde.

  Instituttet blev dannet i 1989. Det udsprang af en interessegruppe under Dansk Psykiatrisk Selskab etableret som Millon studiekreds i 1984. Gruppen var særligt interesseret i den amerikanske professor i psykologi Theodore Millons forfatterskab og forskningsinstrumenter.

 • Om assessment

  IPTP og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland har udgivet en række testinstrumenter om personlighedsstruktur og personlighedspatologi. For at skabe en nem oversigt over disse, og andre oversatte instrumenter som er centrale inden for det kliniske og teoretiske område, har vi udfærdiget et testkatalog, som kan downloades andet steds på siden. 

 • Internationale arrangementer

  Vi forsøger løbende, at holde medlemmerne orienteret om kommende store internationale arrangementer inden for personlighedsteori og psykopatologi.

Seminar med professor Tim Trull

Seminar med professor Tim Trull

Nyhedsbrev nr. 53

Så er vi kommet i gang med et nyt år med nye spændende møder og inspiration fra ind- og udland. Nært forestående er, som det fremgår andet steds i Newsletter, et heldagsmøde med den norske psykolog Helge Andreas Hoff, der i 2016 forsvarede sin afhandling om psykopati, og som gennem flere år har haft samarbejde med Liselotte Pedersen fra bestyrelsen omkring forskning i CAPP-modellen. Helge Andreas Hoff er en af redaktørerne på bogen om psykopati, der udkom på Hans Reitzels forlag i 2016, hvori der er bidrag fra en række danskere med tilknytning til Instituttet (Sune Bo, Mickey Kongerslev, Liselotte Pedersen, Erik Simonsen). 

SJCAPP - special issue

Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology [SJCAPP] har netop publiceret et special Issue om: Early-Onset Psychosis and Child and Adolescent Schizophrenia

Seminarer og kurser

Seminarer og kurser

Instituttet afholder med jævne mellemrum seminarer og kurser inden for personlighedsteori og psykopatologi. Du kan holde dig orienteret om arrangementer via hjemmesiden og / eller IPTP`s RSS-feed. Derudover annonceres kurser i vores nyhedsbrev og i forskellige fagblade.

Præsentationer fra IPTP's jubilæumsseminar

IPTP fejrede i april 2016 lidt forsinket 25 års jubilæum ved afholdelse af seminar. 

Gense præsentationer (pdf) fra oplægsholderne: 

Certificeringskursus i MCMI III

Certificeringskursus i MCMI III

Kurset henvender sig kun til kursister, der tidligere har deltaget i introduktionskursus i MCMI III

Opfølgnings-/certificeringskurset indeholder en valgfri mulighed for at få testet deltagernes viden om prøven samt sine evner til at lave en fortolkning af profiler.

PID-5

Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) foreligger nu i officielle danske versioner med særlig tilladelse fra American Psychiatric Association®

ISSPD Congress - Copenhagen 2013

Keynote Lectures

SJCAPP

Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland udgiver et online tidsskrift Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology. Besøg hjemmesiden www.sjcapp.org.

Indmeldelse

Fordelen ved medlemskab er deltagelse i seminarer og kurser til reduceret pris. Du får endvidere tilsendt Newsletter to gange årligt.

Millon Clinical Multiaxial Inventory

Theodore Millons logoMCMI III (Millon clinical Multiaxial Inventory, 3. udgave) er et spørgeskema med 175 udsagn. Testen rummer mulighed for en beskrivelse af personlighedstræk, svær personlighedspatologi samt kliniske syndromer.

Fotoalbum på flickr