• Indmeldelse

  Fordelen ved medlemskab er deltagelse i seminarer og kurser til reduceret pris. Du får endvidere tilsendt Newsletter to gange årligt.

 • Instituttets historie, formål og virke

  Instituttets formål er at fremme forskning og uddannelse inden for området personlighedsteori og psykopatologi. Formålet realiseres ved forskning, afholdelse af medlemsmøder, interne og eksterne kurser samt nationalt og internationalt samarbejde.

  Instituttet blev dannet i 1989. Det udsprang af en interessegruppe under Dansk Psykiatrisk Selskab etableret som Millon studiekreds i 1984. Gruppen var særligt interesseret i den amerikanske professor i psykologi Theodore Millons forfatterskab og forskningsinstrumenter.

 • Om assessment

  IPTP og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland har udgivet en række testinstrumenter om personlighedsstruktur og personlighedspatologi. For at skabe en nem oversigt over disse, og andre oversatte instrumenter som er centrale inden for det kliniske og teoretiske område, har vi udfærdiget et testkatalog, som kan downloades andet steds på siden. 

 • Internationale arrangementer

  Vi forsøger løbende, at holde medlemmerne orienteret om kommende store internationale arrangementer inden for personlighedsteori og psykopatologi.

WORKSHOP - MMPI-II-RF: Minnesota Multiphasic Personality Inventory – Restructured Form

MMPI udgør “gold standard” inden for vurdering af personlighed og psykopatologi samt ”high stakes” undersøgelser. Instrumentet betragtes samtidig som mest afprøvede test-instrument nogensinde. I 2008 blev den opdaterede og mere velfungerende MMPI-2-RF udviklet på baggrund af eksisterende test-items og norm-materiale. I kontrast til den eksisterende MMPI-2 (567 items) er MMPI-2-RF betydeligt kortere (338 items) og dermed mere gennemførlig.

SJCAPP - special issue

Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology [SJCAPP] har netop publiceret et special Issue om: Early-Onset Psychosis and Child and Adolescent Schizophrenia

Introduktionskursus i brugen af MCMI III

MCMI III er oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual. Programmet kan nu købes hos Pearson (www.pearsonassessment.dk). Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende spørgeskemaet MCMI som personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering.

Certificeringskursus i MCMI III

Certificeringskursus i MCMI III

Kurset henvender sig kun til kursister, der tidligere har deltaget i introduktionskursus i MCMI III

Opfølgnings-/certificeringskurset indeholder en valgfri mulighed for at få testet deltagernes viden om prøven samt sine evner til at lave en fortolkning af profiler.

Nyhedsbrev nr. 51

Et nyt år skal tage sin begyndelse. Det gamle sluttede for IPTP’s vedkom-mende med et skelsættende arrangement.

Sundhedsstyrelsen udgav tidligere på året NKR retningslinjer om emotionel ustabil personlighedsstruktur (borderline), som blev et af de foreløbig i alt 16 udvalgte for psykiatriområdet. Ved IPTP arrangementet 27. november (se referat) var der enighed om, at det er vigtigt, at dette arbejde blev gjort, men at det kræver hurtig opfølgning for at fastholde interessen og problemstillingerne på området, samt sikre den kliniske implementering af anvisningerne. I Region Sjælland har man fulgt op ved pr. 1.2. 2016 at etablere et kompetencecenter for diagnostik og behandling af PF under Psykiatrisk Forskningsenhed. IPTP’s bestyrelsessekretær Mickey Kongerslev er udpeget til leder af kompetencecenteret, som i første omgang er et 3-årigt udviklingsprojekt. Det er tanken, at kompetencecenteret også skal udvikle samarbejdet med de øvrige fire regionerne omkring opkvalificering og kvalitetssikring af diagnostik og behandling af PF. 

 

Nyhedsbrev nr. 50

Dette er IPTP’s Newsletter nr. 50! Hvem kunne have spået Instituttet så lang levetid, og vi står nu over for lidt forsinket at kunne fejre vores 25 års jubilæum i 2016. Det foreløbige program er beskrevet andet steds i dette Newsletter. Ved tilrettelæggelsen af 2-dages seminaret har vi på førstedagen fokus på bidrag med danske foredragsholdere, som har haft tilknytning til IPTP, men ikke mindst bidraget til udvikling af den stadig voksende interesse for patienter med personlighedsforstyrrelser i Danmark. På 2. dagen har vi fokus på den internationale forskning og har inviteret foredragsholdere, som hver på deres måde har haft betydning for Instituttets udvikling, ikke mindst professorerne Anthony Bateman og Glen O. Gabbard, som altid har trukket mange deltagere. Professor Sabine Herpertz er inviteret som president elect for ISSPD, og professor Andrea Fossati, som er de mest produktive europæiske forsker inden for personlighedsforstyrrelser. Jubilæumsseminaret vil foregå i det spritnye psykiatrisygehus i Slagelse, så for Instituttets medlemmer kan det blive anledning til at bese, hvorledes arkitekter i dag ser rammerne skal være i et moderne psykiatrisk sygehus for psykiatriske patienter og personalet i tæt tilknytning til det somatiske hospital.

Seminarer og kurser

Seminarer og kurser

Instituttet afholder med jævne mellemrum seminarer og kurser inden for personlighedsteori og psykopatologi. Du kan holde dig orienteret om arrangementer via hjemmesiden og / eller IPTP`s RSS-feed. Derudover annonceres kurser i vores nyhedsbrev og i forskellige fagblade.

Præsentationer fra IPTP's jubilæumsseminar

IPTP fejrede i april 2016 lidt forsinket 25 års jubilæum ved afholdelse af seminar. 

Gense præsentationer (pdf) fra oplægsholderne: 

PID-5

Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) foreligger nu i officielle danske versioner med særlig tilladelse fra American Psychiatric Association®

ISSPD Congress - Copenhagen 2013

Keynote Lectures

SJCAPP

Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland udgiver et online tidsskrift Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology. Besøg hjemmesiden www.sjcapp.org.

Indmeldelse

Fordelen ved medlemskab er deltagelse i seminarer og kurser til reduceret pris. Du får endvidere tilsendt Newsletter to gange årligt.

Millon Clinical Multiaxial Inventory

Theodore Millons logoMCMI III (Millon clinical Multiaxial Inventory, 3. udgave) er et spørgeskema med 175 udsagn. Testen rummer mulighed for en beskrivelse af personlighedstræk, svær personlighedspatologi samt kliniske syndromer.

Fotoalbum på flickr