• Indmeldelse

  Fordelen ved medlemskab er deltagelse i seminarer og kurser til reduceret pris. Du får endvidere tilsendt Newsletter to gange årligt.

 • Instituttets historie, formål og virke

  Instituttets formål er at fremme forskning og uddannelse inden for området personlighedsteori og psykopatologi. Formålet realiseres ved forskning, afholdelse af medlemsmøder, interne og eksterne kurser samt nationalt og internationalt samarbejde.

  Instituttet blev dannet i 1989. Det udsprang af en interessegruppe under Dansk Psykiatrisk Selskab etableret som Millon studiekreds i 1984. Gruppen var særligt interesseret i den amerikanske professor i psykologi Theodore Millons forfatterskab og forskningsinstrumenter.

 • Om assessment

  IPTP og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland har udgivet en række testinstrumenter om personlighedsstruktur og personlighedspatologi. For at skabe en nem oversigt over disse, og andre oversatte instrumenter som er centrale inden for det kliniske og teoretiske område, har vi udfærdiget et testkatalog, som kan downloades andet steds på siden. 

 • Internationale arrangementer

  Vi forsøger løbende, at holde medlemmerne orienteret om kommende store internationale arrangementer inden for personlighedsteori og psykopatologi.

Nyhedsbrev nr. 52

I januar måned afholdt IPTP under ledelse af Bo Bach et nordisk seminar om forskning i DSM-5, den alternative model. Bo forsvarede i februar måned sin ph.d.-afhandling om samme emne. Der er ingen tvivl om, at der er meget fokus på forskning i den alternative model - også blandt klinikere er der begyndende interesse. I IPTP vil vi følge op med nye arrangementer, når der foreligger ny forskning, specielt omkring vurdering af sværhedsgrad, der står centralt også i relation til det kommende ICD-11. Professor Michael First og medarbejdere har nu udviklet et forskningsinstrument, AMPD, som der er planer om, at vi vil oversætte til dansk. Arbejdet vil udgå fra Forskningsenheden i Slagelse, hvor flere medarbejdere nu forsker i DSM-5. Bl.a. vil vi der igangsætte et nyt ph.d.-projekt om differentialdiagnostik mellem borderline og skizotypi.

SJCAPP - special issue

Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology [SJCAPP] har netop publiceret et special Issue om: Early-Onset Psychosis and Child and Adolescent Schizophrenia

Introduktionskursus i brugen af MCMI III

MCMI III er oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual. Programmet kan nu købes hos Pearson (www.pearsonassessment.dk). Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende spørgeskemaet MCMI som personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering.

Seminarer og kurser

Seminarer og kurser

Instituttet afholder med jævne mellemrum seminarer og kurser inden for personlighedsteori og psykopatologi. Du kan holde dig orienteret om arrangementer via hjemmesiden og / eller IPTP`s RSS-feed. Derudover annonceres kurser i vores nyhedsbrev og i forskellige fagblade.

Præsentationer fra IPTP's jubilæumsseminar

IPTP fejrede i april 2016 lidt forsinket 25 års jubilæum ved afholdelse af seminar. 

Gense præsentationer (pdf) fra oplægsholderne: 

PID-5

Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) foreligger nu i officielle danske versioner med særlig tilladelse fra American Psychiatric Association®

ISSPD Congress - Copenhagen 2013

Keynote Lectures

SJCAPP

Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland udgiver et online tidsskrift Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology. Besøg hjemmesiden www.sjcapp.org.

Indmeldelse

Fordelen ved medlemskab er deltagelse i seminarer og kurser til reduceret pris. Du får endvidere tilsendt Newsletter to gange årligt.

Millon Clinical Multiaxial Inventory

Theodore Millons logoMCMI III (Millon clinical Multiaxial Inventory, 3. udgave) er et spørgeskema med 175 udsagn. Testen rummer mulighed for en beskrivelse af personlighedstræk, svær personlighedspatologi samt kliniske syndromer.

Fotoalbum på flickr