• Internationale arrangementer

  Vi forsøger løbende, at holde medlemmerne orienteret om kommende store internationale arrangementer inden for personlighedsteori og psykopatologi.

 • Boganmeldelse

  Personlighed og personlighedsforstyrrelser – en grundbog Personlighed og personlighedsforstyrrelser
  Redigeret af Erik Simonsen og Birgit Bork Mathiesen • Indmeldelse

  Fordelen ved medlemskab er deltagelse i seminarer og kurser til reduceret pris. Du får endvidere tilsendt Newsletter to gange årligt.

 • Instituttets historie, formål og virke

  Instituttets formål er at fremme forskning og uddannelse inden for området personlighedsteori og psykopatologi. Formålet realiseres ved forskning, afholdelse af medlemsmøder, interne og eksterne kurser samt nationalt og internationalt samarbejde.

  Instituttet blev dannet i 1989. Det udsprang af en interessegruppe under Dansk Psykiatrisk Selskab etableret som Millon studiekreds i 1984. Gruppen var særligt interesseret i den amerikanske professor i psykologi Theodore Millons forfatterskab og forskningsinstrumenter.

 • Om assessment

  IPTP og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland har udgivet en række testinstrumenter om personlighedsstruktur og personlighedspatologi. For at skabe en nem oversigt over disse, og andre oversatte instrumenter som er centrale inden for det kliniske og teoretiske område, har vi udfærdiget et testkatalog, som kan downloades andet steds på siden. 

Nyhedsbrev nr. 55

Et nyt spændende IPTP-år står for døren. Vi tager hul på en række seminarer som opfølgning på udgivelsen af IPTP bogen ”Personlighed og personlighedsforstyrrelser” fra Reitzels forlag. Salget af bogen lever op til forlagets forventninger, og specielt på universiteterne indgår den som grundbog i undervisningen om personlighedsforstyrrelser, men der er naturligvis også godt salg i den til terapeuter, der arbejder med personlighedsforstyrrelser. Tanken med disse seminarer er, at forfatterne fra de forskellige kapitler skal have mulighed for at præsentere indholdet fra kapitlet med henblik på diskussion.

Seminar med professor Tim Trull

Seminar med professor Tim Trull

SJCAPP - special issue

Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology [SJCAPP] publicerede i 2016 et special Issue om: Early-Onset Psychosis and Child and Adolescent Schizophrenia

Seminarer og kurser

Seminarer og kurser

Instituttet afholder med jævne mellemrum seminarer og kurser inden for personlighedsteori og psykopatologi. Du kan holde dig orienteret om arrangementer via hjemmesiden og / eller IPTP`s RSS-feed. Derudover annonceres kurser i vores nyhedsbrev og i forskellige fagblade.

Introduktionskursus i brugen af MCMI III

MCMI III er oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual. Programmet kan købes hos Pearson (www.pearsonassessment.dk). Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende spørgeskemaet MCMI som personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering.

4. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser - fredag 6. april 2018

Seminaret vil tage udgangspunkt i bogen Personlighed og Personlighedsforstyrrelser med indlæg fra flere af bogens forfattere.

Identitet fra et tværfagligt perspektiv

IPTP afholder seminar om identitet fra et tværfagligt perspektiv.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes fredag 6. april 2018 kl. 17.00 i Psykiatrisygehuset i Slagelse

Slides fra seminar med professor Tim Trull

Download slides fra seminar med Tim Trull.

Præsentationer fra IPTP's jubilæumsseminar

IPTP fejrede i april 2016 lidt forsinket 25 års jubilæum ved afholdelse af seminar. 

Gense præsentationer (pdf) fra oplægsholderne: 

PID-5

Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) foreligger nu i officielle danske versioner med særlig tilladelse fra American Psychiatric Association®

ISSPD Congress - Copenhagen 2013

Keynote Lectures

Indmeldelse

Fordelen ved medlemskab er deltagelse i seminarer og kurser til reduceret pris. Du får endvidere tilsendt Newsletter to gange årligt.

Millon Clinical Multiaxial Inventory

Theodore Millons logoMCMI III (Millon clinical Multiaxial Inventory, 3. udgave) er et spørgeskema med 175 udsagn. Testen rummer mulighed for en beskrivelse af personlighedstræk, svær personlighedspatologi samt kliniske syndromer.

Fotoalbum på flickr